Konsolidace veřejných rozpočtů I - stručný přehled

LF 21/12/23 - Sněmovna schválila 13.10.23, Senát schválil 8.11.2023, prezident podepsal 22.11.2023, vyhlášen 12.12.2023 pod č. 349/2023 Sb.

Účinnost:  1.1.2024 (část 1.1.2025)

Jedná se o rozsáhlý balík opatření ke stabilizaci veřejných rozpočtů. Celkem má být novelizováno 63 zákonů.

Nejvýznamnější změny:

OSVČ: 

- zvýšení minimálního sociálního pojištění, minimální vyměřovací základ vzroste z 25% průměrné mzdy na 40%, postupně během tří let

- zvýšení běžného sociálního pojištění, vyměřovací základ vzroste ze současných 50% dílčího základu daně na 55%

- zrušení benefitů a slev, např. "školkovné", studium, další vzdělávání, některá osvobození

- omezení benefitů a slev, např. sleva na manželku, příjmy z tombol apod., prodej akcií

- zpřísnění daňové progrese (zvýšená sazba 23% - dosud pro příjmy od 48násobku průměrné mzdy, nově od 36násobku)

- omezení vstupní ceny automobilů pro odpisy (2 mil.)

Ale současně naopak:

- zvýšení limitů pro osvobození ostatních příjmů (z 15 tis. na 50 tis.)

- nové mimořádné odpisy u elektroautomobilů

Právnické osoby:

- zvýšení sazby daně z příjmů z 19% na 21%

- omezení vstupní ceny automobilů pro odpisy (2 mil.)

Ale současně naopak:

- nové mimořádné odpisy u elektroautomobilů

DPH 

- redukce a úprava sazeb (ze tří sazeb 21%/15%/10% na dvě 21%/12%)

Zaměstnanci:

- znovuzavedení nemocenského pojištění (z 0% na 0,6%, zaměstnavatelé beze změny)

- změna limitů pro vznik účasti na zdravotním a sociálním pojištění z dohod o provedení práce (DPP), doposud 10 tis. měsíčně z každé DPP, nově 25% z průměrné mzdy v případě      jedné DP v měsíci resp. 40% v případě více DPP současně; zároveň se počítá se zavedením centrální evidence DPP

Daň z nemovitostí

- zvýšení o 100%, s automatickou každoroční valorizací