Konsolidace veřejných rozpočtů III - daňové dopady

LF 21/12/23 - Sněmovna schválila 13.10.23, Senát schválil 8.11.2023, prezident podepsal 22.11.2023, vyhlášen 12.12.2023 pod č. 349/2023 Sb.

Účinnost změn je od 1.1.2024, s jednou výjimkou, která se týká neosvobozených příjmů fyzických osob z převodu podílů nebo cenných papírů - pokud přesáhnou 40 mil., kdy je účinnost odložena k 1.1.2025.

Uvádíme neúplný přehled jednotlivých změn, především v daňových zákonech.

č.     Oblast        Položka                                                      Dopad na poplatníka         Poznámka

1      DPFO         sleva na manžela/manželku                         negativní                              zrušení, leda pokud dítě do 3 let

2      DPFO         sleva na "školkovné"                                    negativní                              zrušení

3      DPFO         sleva na studium                                          negativní                              zrušení

4      DPFO         osvobození nepeněž. výhod benefitů zam. negativní                               zrušení nebo omezení

5      DPFO         osvobození stravenek pro zaměstnance      negativní                              limit jako pro peněžní příspěvek

6      DPFO         osvobození výher z loterií a tombol             negativní                              snížení limitu z 1 mil. na 50 tis.

7      DPFO         členské příspěvky odborům                         negativní                              zrušení nezdanitelné částky

8      DPFO         osvobození příjmů z prodeje akcií apod.     negativní                              delší časový test, nový limit pro osvobození (40 mil., od 1.1.2025)

9      DPFO         "reprezentace" do 500 Kč daňově                negativní                              zrušení pro "tiché víno"

10    DPFO         odpočet na zkoušky dalšího vzdělávání       negativní                              zrušení

11    DPFO         osvobození vybraných ostatních příjmů       pozitivní                               limit 30 tis. -->> 50 tis., rozšíření

12    DPFO         osvobození kurzových zisků                         negativní                              zrušení

13    DPFO         osvobození příspěvků na stavební spoření  negativní                              zrušení

14    DPFO         osvobození včelařů                                       negativní                             zrušení zvláštního režimu osvobození

15    DPFO         osvobození přijatých darů                            pozitivní                              limit 15 tis. -->> 50 tis.

16    DPFO         progresivní zdanění 15%/23%                      negativní                             snížení hranice o 25%

17    DPPO         zvýšení sazby daně z příjmů                         negativní                             zvýšení z 19% na 21%

18    DPFO/PO   omezení výdajů na pořízení os. auta            negativní                             limit 2 mil. (od roku 2007 bez limitu)

19    DPFO/PO   mimořádné odpisy aut na el. pohon            pozitivní                              pokud pořízení v letech 2024-2028

20    DPH           nově jen 2 sazby, přesuny nahoru/dolů       neutrální?                           21%/15%/10% -->> 21%/12%

21    SD             postupné zvyšování zdanění lihu a tabáku   negativní                             do roku 2027 zvýšení o 25%

22    hazard      zvýšení druhé daňové sazby                         negativní                             35%/23% -->> 35%/30%

23    zam-PP    vyšší sazba sociálního pojištění                     negativní                             6,5% -->> 7,1% (zvýšení o nemocenské pojištění 6%)

24    zam-DPP  nový režim pro sociální pojištění                  negativní                             viz samostatný článek (KVR II)

25    OSVČ        zvýšení běžného pojistného na soc. poj.      negativní                             VZ: 50% -->>55% základu daně

26    OSVČ        zvýšení minim. pojistného na soc. poj.         negativní                             VZ: 25% -->>40% prům. mzdy, do 2026