Novela ZDPH - evidence přeshraničních plateb a jejich příjemců

LF 9/1/24 - publikováno ve Sbírce zákonů dne 29/12 pod č. 417/2023 Sb.

Účinnost:  1.1.2024

Technická novela implementuje Směrnici Rady (EU), kterou se zavádí nový Centrální elektronický systém platebních informací (CESOP) v rámci EU. Jeho účelem je napomáhat odhalování podvodných jednání v souvislosti s elektronickými obchody.

Banky mají povinnost evidovat údaje o přeshraničních platbách, kterými se rozumí

- příchozí platba z členského státu EU a

- odchozí platba mimo EU,

přičemž příjemcem příchozí a příkazcem odchozí platby je tatáž osoba.

Pokud je počet takových plateb (obou druhů v úhrnu) u jedné osoby vyšší než 25 plateb za čtvrtletí,

pak banka tyto informace poskytne správci daně, vždy za uplynulé čtvrtletí, a to automaticky a bez vyžádání.