Konsolidace veřejných rozpočtů IV - DPH

LF 21/12/23 - Sněmovna schválila 13.10.23, Senát schválil 8.11.2023, prezident podepsal 22.11.2023, vyhlášen 12.12.2023 pod č. 349/2023 Sb.

Seznam oblastí DPH, kterých se přímo dotýká konsolidace veřejných rozpočtů, je krátký - jen dvě oblasti jsou takto novelizovány - 1) sazby DPH a 2) odpočet z osobních automobilů.

1. Sazby DPH

Z původních tří sazeb (21%, 15% a 10%) zůstanou jen dvě (21% a 12%). Přitom většina (až na níže uvedené výjimky) plnění původně zařazených do základní sazby (21%) zůstane v základní sazbě i nadále. Obdobně to tedy platí i pro plnění ve snížené sazbě, ovšem s tím rozdílem, že původní dvě snížené sazby (15% a 10%) jsou nahrazeny sazbou jedinou (12%).

Dále uvádíme přehled nejvýznamnějších přesunů mezi sazbami (0% znamená osvobození od daně).

snížení zdanění:

10% => 0%              prodej knih, půjčování knih (v tištěné i elektronické formě)

zvýšení zdanění:

10% => 21%            kadeřnické služby, opravy obuvi, opravy jízdních kol, úklidové služby pro domácnosti,                                                 svoz odpadů, prodej řezaných květin, služby autorů a výkonných umělců (honoráře)

10% => 12%            dodání tepla, dodání chladu

 

2. Odpočet z osobních automobilů

Po novele je odpočet daně limitován částkou 420000 Kč, což odpovídá základu daně 2 mil. Tento limit zahrnuje rovněž náklady na veškerá (!) technická zhodnocení. Přitom: podle přechodných ustanovení se nový režim zdanění neuplatní, pokud byla záloha na kupní cenu zaplacena nejpozději do 31.12.2023.

Příklad:

v roce 2024: kupní cena OA                               ZD = 1500 tis., DPH = 315 tis. - uplatněný odpočet 315 tis.

v roce 2025: technické zhodnocení č. 1             ZD = 400 tis., DPH = 84 tis.     - uplatněný odpočet 84 tis.

v roce 2025: technické zhodnocení č. 1             ZD = 200 tis., DPH = 42 tis.     - uplatněný odpočet 21 tis.!