Konsolidace veřejných rozpočtů V - sociální pojištění

V rámci konsolidačního balíčku byl schválen návrh na zvýšení odvodů na důchodové pojištění OSVČ. Cílem této změny je postupné zvýšení platby pojištění OSVČ a přiblížení výše důchodů OSVČ úrovní odvodů a důchodů zaměstnanců.

Zvýšení vyměřovacího základu

Od roku 2024 se zvyšuje vyměřovací základ OSVČ pro důchodové pojištění ze současných 50 % na 55 % daňového základu z podnikání. Tato změna bude mít vliv na výpočet výše odvodů za rok 2024 v Přehledu o výši daňového základu za rok 2024 a na výpočet záloh na období po podání přehledů, respektive stanoveného pro podání přehledů.

Výrazné zvýšení minimálních záloh

Výrazně vzrostou v roce 2024 minimální zálohy na sociální pojištění.

  • U OSVČ vykonávajících hlavní samostatnou výdělečnou činnost má minimální vyměřovací základ růst postupně o pět procentních bodů v období 2024 až 2026. V roce 2024 to bude tedy 30 % z průměrné mzdy stanovené podle nařízení vlády. Tomu odpovídá minimální záloha na sociální pojištění ve výši 3 852 Kč.
  • Pro podnikatele nově zahajující činnost bude platit v době zahájení podnikání a následujících dvou letech minimální vyměřovací základ ve výši 25 % z průměrné mzdy stanovené podle nařízení vlády a tedy výše minimální zálohy 3 210 Kč.
  • Pro OSVČ vykonávající vedlejší činnost je pro rok 2024 stanoven minimální vyměřovací základ ve výši 11 % z průměrné mzdy stanovené podle nařízení vlády, a to 1 413 Kč.
Zálohy na zdravotní pojištění

Výše minimální zálohy na zdravotní pojištění se každý rok mění v závislosti na výši průměrné hrubé mzdy. V roce 2024 se průměrná mzda zvyšuje z původních 40 324 Kč na 40 638 Kč. Proto je minimální měsíční záloha na zdravotní pojištění zvýšena o 246 Kč, a to na 2 968 Kč.