Novela zákoníku práce I - přehled

LF 26/12/23 - sněmovna tisk č. 124 schválila 28/6 - Senát vrátil 28/7 - sněmovna schválila svoje znění 12/9 - prezident podepsal 17/9 - ve Sbírce publikováno 19/9 pod č. 281/2023 Sb.

Účinnost:  1.10.2023

Jde o implementaci směrnice Rady (EU) a Evropského parlamentu.

Rozšíření práv z dohod mimo pracovní poměr:

- rozšíření překážek v práci (rozsah jako u pracovního poměru, ale některé překážky neplacené)

- možnost požádat o písemné zdůvodnění výpovědi (zaměstnavatel musí vyhovět)

- rozšíření režimových příplatků (práce v noci, ve svátek, o víkendu, ve ztíženém pracovním prostředí)

- nárok na dovolenou

- povinnost zaměstnavatele rozvrhovat zaměstnanci pracovní dobu aspoň na 3 dny dopředu a písemně

Rozšíření práv z pracovního poměru:

- možnost požádat o přechod na plnou pracovní dobu (nenároková)

- možnost požádat o výkon práce na dálku (nenároková, jen vybraný okruh zaměstnanců)

- povinnost zaměstnavatele písemně zdůvodnit odmítnutí žádosti

Nad rámec směrnice:

- upravuje podmínky pro umožnění práce na dálku

- zjednodušená náhrada téměř všech druhů výdajů jednou paušální částkou

Nepřijaté pozměňovací návrhy Senátu:

1. Senátní návrh umožňoval volnější dohodu zaměstnance a zaměstnavatele, pokud jde o rozvrhování jeho práce dopředu ("nedohodne-li se zaměstnancem jinak"), zatímco sněmovní znění připouští jen úpravu doby oznámení předem ("pokud se nedohodne se zaměstnancem na jiné době oznámení!).

2. Senát navrhoval posunout účinnost novely na 1.1.2024, zatímco sněmovní návrh je účinný od 1.10.2023, jen vybraná  ustanovení od 1.1.2024.