Daňový řád

1. ledna 2021 nabyla účinnosti novela daňového řádu, publikovaná pod číslem 283/2020 Sb. Dle Ministerstva financí jde zejména o modernizaci, zjednodušení a elektronizaci daní. Zde je výčet nejdůležitějších novinek.

Největší novinkou je portál MOJE DANĚ. Spočívá v rozšíření již fungující daňové informační schránky (DIS).

Portál je určen pro všechny, kteří mají jakoukoliv daňovou povinnost - zaměstnanci, OSVČ, majitelé nemovitostí nebo korporace. Na této platformě bude možné veškeré své daně spravovat, vyřídit si veškeré daňové povinnosti. Můžete zde i nastavit pověření pro svého daňového poradce nebo jinou osobu.

Přihlašování bude možné pomocí e-Identity. Ta spočívá buď v elektronickém občanském průkazu s čipem (k tomu je potřeba vlastnit čtečku eObčanek - ceny se pohybují v rozmezí 200 – 400 Kč, a platný občanský průkaz s čipem), využití služby MojeID a také pomocí datové schránky. Velkou novinkou je přihlášení pomocí bankovní identity – přihlášení přes internetové bankovnictví. Takovou službu momentálně nabízí pouze Česká spořitelna, ČSOB a Komerční banka. Pokud se Vám ani jedna z možností nezamlouvá, finanční úřad nabízí vygenerování osobních přístupových údajů.

Portál by se měl spustit 28. února. Momentálně je v testovacím režimu

Další novinkou je zavedení zálohy na daňový odpočet, § 174 daňového řádu. Pokud má Finanční úřad pochybnosti zda nárok na daňový odpočet vznikl neoprávněně, daňový odpočet nemusí vracet a zahájí kontrolní řízení. Díky institutu zálohy na daňový odpočet, při vzniklém kontrolním řízení, Finanční úřad vrátí tu část daňového odpočtu, u kterého nemá pochybnost. Nárok na zálohu nevzniká, pokud daňový odpočet nedosáhl částky 50 000 Kč. Lhůta pro připsání zálohy na daňový odpočet je 15 dnů ode dne předepsání této zálohy do evidence daní.
Novela upravuje § 252 – úroky z prodlení. Úrok vzniká od 4. dne následujícím po dni splatnosti daně. Poplatník má 3 dny na zaplacení daně po její splatnosti. Původně bylo od 5. dne. Doba se tedy zkracuje od 1 den. Mění se také výše většiny úroků. Například u výše zmíněného úroku z prodlení je nová výše stanovena dle občanského zákoníku – tedy 8 % + repo sazba.
Upravil se také § 87 a § 88, § 88a – zahájení, průběh a ukončení daňové kontroly. Daňová kontrola je zahájena doručením oznámení o zahájení daňové kontroly. Kontrola je naopak ukončena doručením oznámení o ukončení daňové kontroly.

 

Aktualizace 13. 2. 2021

Anna Prčková