Elektronické obchody a DPH

V ČR ještě neprošlo legislativním procesem. Lze se ale řídit od 1. 7. 2021 směrnicí EU (2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006), která upravuje problematiku e-commerce.

1. Změny v zasílání zboží

Pojem „zasílání zboží" byl nahrazen pojmem „zasílání zboží na dálku".

Před novelou byly stanoveny limity pro zasílání zboží mezi členskými státy EU ve výši 35 tis. EUR nebo 100 tis. EUR. Pokud limit nebyl překročen, podléhalo DPH v tom členském státě, ve kterém se zboží nacházelo při zahájení dopravy nebo odeslání zboží.

Nově vznikl pouze jeden limit, a to ve výši 10 000 EUR bez daně v kalendářním roce. Do limitu se počítá prodej zboží na dálku + tzv. TBE služby (§ 10i zákona o DPH – např. elektronicky poskytované služby, telekomunikační služby). Limit je společný do všech členských státu dohromady

Po překročení limitu máte na výběr 2 možnosti:

  • registrovat k DPH ve členském státě, ve kterém se nachází zboží po ukončení odeslání nebo přepravy, anebo u TBE služeb v místě příjemce služby.
  • registrovat se k režimu OSS
2. Zrušení osvobození od DPH u dovozu zboží ze třetích zemí do 22 EUR

! Pravděpodobně platné až od 1. 10. 2021, kdy by měla být schválena novela DPH !

Zásilky ze třetích zemí, např. Čína, USA, Rusko atd. budou podléhat DPH s výjimkou zásilek humanitární pomoci. Zboží s hodnotou menší než 150 EUR zůstává nadále osvobozené od cla.

Příjemce zboží je plátce DPH

  • Od 1. 7. 2021 plátce, který dováží zboží z třetí země, přiznává a odvádí DPH z dovozu zboží bez ohledu na hodnotu (u všech zásilek) v rámci daňového přiznání. Zároveň si může uplatnit nárok na odpočet daně z dovozu zboží, pokud splňuje zákonné podmínky.
Příjemce zboží není plátce DPH

Zde má příjemce 3 možnosti:

  1. Standardní celní řízení – DPH odvádí příjemce zboží
  2. Zvláštní režim při dovozu zboží nízké hodnoty – DPH vybere osoba, které je držitelem povolení k použití tohoto režimu, např. poštovní nebo dopravní společnost, a odvede místo příjemce zboží celnímu úřadu
  3. Režim OSS – DPH odvede místo příjemce zboží osoba registrovaná ro režimu OSS, zpravidla dodavatel nebo provozovatel elektronického rozhraní

Celní prohlášení je dostupné na webu Celnička

3. Prodej zboží přes digitální platformy

Do DPH jsou od 1. 7. 2021 povinně zapojeni provozovatelé elektronických rozhraní (digitální platformy), které zprostředkovávají prodej zboží na území EU mezi osobou ze 3. země a koncovým spotřebitelem v EU.

Např. Zboží má firma z USA na území Německa a koncový spotřebitel si přes digitální platformu objedná zboží. Digitální platforma zajistí převoz zboží z Německa do ČR a vybere za prodejce z USA DPH a odvede ho příslušnému úřadu.

Provozovatelem elektronického rozhraní je obecně osoba, která provozuje elektronické tržiště, na kterém nabízí možnost prodeje zboží dodavatelům a spojení dodavatele s koncovým zákazníkem.

Provozovatel elektronického rozhraní může využít režim OSS.

 

Anna Prčková, 26. 9. 2021

Zdroj