Cestovní náhrady 2021

1. Vlastní cestovní náhrady

Pokud zaměstnanec vyjede na pracovní cestu firemním autem, tato náhrada mu nenáleží. Zaměstnavatel je povinen zaplatit veškeré náhrady spojené s cestováním při předložení platného dokladu – např. jízdenka za MHD, vlak, autobus. Pokud zaměstnanec využije k pracovní cestě vlastní automobil, náleží mu náhrada za opotřebení vozu a pohonné hmoty.

Náhrada za opotřebení je daná vyhláškou vždy pro daný rok.

Pro rok 2021 je výše náhrady 4,40 Kč za každý ujetý kilometr (pro motorky je výše 1,20 Kč).

Pokud zaměstnanec nemá doklady o zaplacení pohonných hmot pro pracovní cestu, využije se průměrná cena pohonných hmot, která je také určena vyhláškou MPSV na daný rok.

Pro rok 2021 jsou průměrné ceny následující:

 • Natural 95 – 27,80 Kč/l
 • Natural 98 – 31,50 Kč/l
 • Nafta – 28,20 Kč/l
 • elektřina – 5 Kč/kWh

2. Stravné

Zaměstnavatel má dvě možnosti -zajistit zaměstnanci na pracovní cestě stravovcání nebo mu vyplatit stravné.

Výdaje na stravování je zaměstnavatel povinen zaplatit náhradu při jakékoliv pracovní cestě. Výše se ale řídí podle toho kolik hodin zaměstnanec na pracovní cestě stráví. Sazby stravného se odvíjí od náhrad u veřejného sektoru. Výše se každý rok mění vyhláškou MPSV.

Výše stravného se odvíjí od délky pracovní cesty:

 • pracovní cesta 5 až 12 hodin              91 až 108 Kč
 • pracovní cesta 12 až 18 hodin          138 až 167 Kč
 • pracovní cesta nad 18 hodin             217 až 259 Kč

Náhrada za pracovní cestu kratší než 5 hodin zaměstnanci nenáleží.

Konkrétní výši stravného určuje zaměstnavatel. Zaměstnanec musí být s výší náhrady seznámen před začátkem pracovní cesty.

Náhrada za stravné nevzniká pokud zaměstnavatel zajistí jídlo na pracovní cestě takto:

 • pracovní cesta 5 až 12 hodin            2 jídla
 • pracovní cesta 12 až 18 hodin          3 jídla

Pokud však zaměstnanci zajistí jen 1 jídlo, vznikne mu nárok na stravné v krácené výši:

 • pracovní cesta 5 až 12 hodin               30 %
 • pracovní cesta 12 až 18 hodin             65 %
 • pracovní cesta nad 18 hod                  75 %

Nárok na stravné nepřísluší pokud zaměstnanec pracovní cestu přerušil. Když se rozhodne navštívit např. svého člena rodiny, stravné náleží do doby přerušení pracovní cesty.

 

Anna Prčková, 26. 9. 2021