Stravenkový paušál 2021

Zákon č. 609/2020 Sb. pozměnil znění § 6 odst. 9 písm. b) zákona o dani z příjmů a doplnil, že od daně je také osvobozenýpeněžitý příspěvek poskytovaný zaměstnavatelem zaměstnanci na stravování za jednu směnu podle zákoníku práce do výše 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin." Změna je platná od 1. 1. 2021.

Jak zjistit horní hranici příspěvku na stravování

Ministerstvo práce a sociálních věcí vydává každý rok závaznou vyhláškou, kde je výše stravného při pracovní cestě. Jak vidíme v úvodu článku, jedná se o „70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin"

Stravné pro rok 2021 udává vyhláška č. 589/2020 Sb., ve které se píše:

§ 3: za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši 91 Kč až 108 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin.

108 * 70 % = 75,60 Kč

Jedná se o horní hranici. Příspěvek může být nižší

Co to znamená v praxi?

Zaměstnavatel je dle zákoníku práce (§ 236) povinen zaměstnancům umožnit stravování (tj. vyhradit čas popř. i prostor), nemá však povinnost stravování přímo poskytnout. Může však zaměstnancům nabídnout benefit ve formě peněžitého nebo nepeněžitého příspěvku na stravování.

Nepeněžní příspěvek

Mezi naturální příspěvky se řadí stravování poskytované zaměstnavatelem (závodní jídelny) nebo stravenky.

U zaměstnance je nepeněžní příspěvek osvobozen od daně bez omezení, naopak u zaměstnavatele je daňová uznatelnost do výše 55 % hodnoty jednoho jídla za jednu směnu. Avšak stále musí dodržet hranici uznatelnosti 70 % horní hranice stravného. Zákoník práce umožňuje zaměstnavatelům upravit ve vnitřním předpise nebo kolektivní smlouvě, že naturální plnění může být poskytováno i pokud zaměstnanec čerpá dovolenou nebo má dočasnou pracovní neschopnost.

Pokud zaměstnavatel poskytne zaměstnanci stravenku v hodnotě 100 Kč, daňově uznatelných je 55 Kč, a u zaměstnance se nedaní plných 100 Kč.

Finanční příspěvek

Aby byl u zaměstnance příspěvek od daně osvobozený, musí být výše 70 % horní hranice stravného (75,60 Kč pro rok 2021). U zaměstnavatele, aby byl příspěvek naopak daňově uznatelný, musí zaměstnanec odpracovat minimálně 3 hodiny pracovní směny.

Pokud zaměstnavatel poskytne finanční příspěvek v době, kdy má zaměstnanec dovolenou, nemoc, ošetřovné, atd., jedná se potom o zdanitelné plnění pro obě strany.

Daňově nejvýhodnější pro zaměstnavatele i zaměstnance je poskytovat finanční příspěvek za směnu, pokud zaměstnanec v daný den odpracuje více než 3 hodiny pracovní směny. Tím může zaměstnavatel poskytnout zaměstnanci 75,60 Kč jako příspěvek na stravování, který je daňově uznatelný, a naopak u zaměstnance není předmětem daně. Pokud vezmeme, že měsíc má v průměru 20 pracovních dní, příspěvek za měsíc činí 1512 Kč. Pokud bude příspěvek vyšší, je plnění nad limit daňově nevýhodný pro obě strany.

 

 

 

 

Aktualizace 5. 2. 2021
Anna Prčková