Zrušení superhrubé mzdy

1. ledna 2021 začal platit daňový balíček, který je ve sbírce zákonů pod číslem 609/2020 Sb. Mezi jeho hlavní pilíře patří zrušení superhrubé mzdy. Jedná se tedy o úpravu § 6 odst. 12, který po novelizaci zní „(12) Základem daně (dílčím základem daně) jsou příjmy ze závislé činnosti."

Tím už není zatížen výpočet daně z příjmů u závislé činnosti o zdravotní a sociální pojištění zaměstnavatele – tzv. superhrubá mzda.

Jak se změní výše mzdy od 1. ledna 2021:
Rok 2021 2020
Hrubá mzda 25 000 25 000
Sociální pojištění zaměstnavatel 6 200
Zdravotní pojištění zaměstnavatel 2 250
Základ daně 25 000 33 500
Záloha na daň před slevami 3 750 5 025
Sleva na poplatníka 2 320 2 070
Záloha na daň po slevách 1 430 2 955
Sociální pojištění zaměstnanec 1 625
Zdravotní pojištění zaměstnanec 1 125
Výsledná mzda 20 820 19 295
Rozdíl mzdy 2021 oproti roku 2020 + 1 525

Zaměstnanec si polepší o 1 525 Kč. Je to také díky zvýšení slevy na poplatníka o 3 000 z původních 24 840 Kč (2 070 Kč měsíčně) na nových 27 840 Kč (2 320 Kč měsíčně).

Co je superhrubá mzda?

Superhrubá mzda byla zavedena v roce 2008 pod vládou Mirka Topolánka. Jedná se o stav, kdy k hrubé mzdě je připočítáno povinné zdravotní a sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem. Celkem je hrubá mzda navýšená o 34 %. Tím vzniká, že místo původní 15% dani se zdaňuje ve výši 20,1 %.

 

Aktualizace 14. 2. 2021

Anna Prčková