Režim One Stop Shop (OSS)

Jedná se o režim jednoho správního místa, kdy v ČR odvedete DPH u plnění poskytována konečným spotřebitelům v rámci EU. Není tedy nutnost odvést DPH v jiném členském státě, ale stačí se registrovat do režimu OSS a odvést DPH pouze v jednom členském státě EU (pro nás v ČR).

Registrace k novému režimu není povinná, ale velmi zjednodušuje odvod DPH u vybraných plnění.

Správcem daně je Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště pro Brno.

Zavedení: 1. 10. 2021, od 1. 7. 2021 na základě příměho účinku směrnice EU

Možná registrace od: 1. 4. 2021

Kdo může využít režim OSS:

- Prodejci zboží na dálku (e-shopy) zákazníkům do EU

- Poskytovatelé vybraných služeb

- Poskytovatelé elektronického rozhraní

Režimy OSS:

Režim EU

 • Pro osoby se sídlem nebo provozovnou v ČR (i pro osoby mající sídlo mimo EU) nebo provozovnou v ČR, ale sídlem mimo EU
 • osoby bez sídla a provozovnou v ČR, ale je v ČR registrovaný k DPH, tj. plátce nebo identifikovaná osoba
 • přeprava nebo odeslání zboží bylo zahájeno v tuzemsku

Příklady subjektů, které mohou využít režim OSS

 • české sro, osvč
 • britské sro s pobočkou v ČR
 • britský přepravce zboží v ČR do EU bez pobočky v EU
 • britský e-shop pokud zboží jde fyzicky z ČR do EU a nemá pobočku v EU

Příklady subjektů, které nemohou využít režim OSS

 • německé sro bez pobočky v ČR
 • německé sro s pobočkou v ČR
 • německý přepravce i když zboží jde z ČR do EU
 • britské sro bez pobočky v ČR

U jakých plnění lze využít

 • Přeshraniční prodej zboží na dálku v rámci EU 
 • Poskytnutí vybrané služby poskytovatelem v EU koncovému spotřebiteli §10x ZDP
 • Dodání zboží, které usnadňuje provozovatel elektronického rozhraní v rámci jednoho členského státu (§ 13a písm. 2b)
 • Lze využít:

- licence SW, webhosting, pronájem aut, projekt RD

 • Nelze využít:

- poradenské služby, e-shop z ČR do ČR s vlastním zbožím

Dovozní režim

 • Pro osoby se sídlem nebo provozovnou v ČR se sídlem mimo EU nebo jsou zastoupené zprostředkovatelem
 • Lze využít u plnění:

- Prodej dovezeného zboží do 150 EUR na dálku z třetí země přímo koncovému spotřebiteli v EU

Režim mimo EU

 • Pro osoby se sídlem a provozovnou mimo EU
 • Lze využít u plnění:

- Poskytnutí vybrané služby poskytovatelem mimo EU koncovému spotřebiteli v EU

- lze např. software upgrade/update, English lessons online

- nelze např. e-shop (nevztahuje se na prodej zboží)

 

 

 

26. 9. 2021
Anna Prčková

 

Zdroj