Uplatnění ztráty od roku 2021

Zákon č. 299/2020 Sb. upravuje mmj. § 34 ods. 1 zákona o dani z příjmů

Původně zákon umožňoval uplatnění ztráty v pěti následujících zdaňovacích období následujících po zdaňovacím období ve které ztráta vznikla. Nově můžeme uplatnit i ztrátu ve dvou předcházejících zdaňovacích období.

Celková výše uplatněné ztráty v předcházejících zdaňovacích období nesmí přesáhnout 30 mil. a uplatňuje se podáním opravného daňového přiznání.

Poplatník má také právo vdát se práva na uplatnění daňové ztráty v následujících zdaňovacích období. Takovou informaci oznamuje správci daně (Finančnímu úřadu). Rozhodnutí poté nelze vzít zpět, je nevratné.

Pro vysvětlení budeme používat následující přehled zdaňovacích období:

viz galerie vpravo

1. Uplatnění ztráty bez vzdání se práva na uplatnění ztráty v následujících období

Poplatník může uplatnit ztrátu zpětně do výše 30 mil. a pokud má vyšší ztrátu může zbytek uplatnit v následujících letech. Může se rozhodnout ji zpětně neuplatňovat a odečítat jí v následujících zdaňovacích období.

Zde nastává problém, že ztráta souvisí s rokem 2020 a pokud se ztráta bude uplatňovat plných 5 let, i v posledním zdaňovacím období může správce daně provést daňovou kontrolu až v roce, ve kterém ztráta vznikla. Lhůta pro stanovení daně jsou 3 roky. Takže se může stát, že v roce 2027 přijde kontrola a může zkontrolovat všechny až do roku 2020 a případně doměřit daň.

2. Uplatnění ztráty se vzdáním se práva na uplatnění ztráty v následujících období

Poplatník si může uplatnit ztrátu ve výši 30 mil. zpětně (červené roky na časové ose). Případná vyšší ztráta se již nezapočítává. Vzdal se uplatnit si daňovou ztrátu v následujících období (zelené roky na časové ose).

Lhůta pro stanovení daně tím zůstává nezměněná, tj. 3 roky. Takže v roce 2024 již správce daně nemůže doměřit daň.

Zpětné uplatnění ztráty a další ztráty z jiných období

Vezmeme si příklad, kdy:

V roce 2018 vznikla daňová ztráta

V roce 2019 vyměřena daň

V roce 2020 vznikla daňová ztráta

Daňovou ztrátu v roce 2018 můžeme uplatnit v 5 následujících zdaň. období, a ztrátu v roce 2020 uplatit zpětně. Tím se tedy může stát, že v roce 2019 budeme odečítat 2 daňové ztráty (popř. více). Zpětné uplatnění ztráty tedy nevylučuje nárok na odečtení ztráty z jiných zdaňovacích období.

 

 

 

Aktualizace 13. 2. 2021

Anna Prčková