Informace k 30.3.2020

Podpora OSVČ - 15000 Kč/měsíc

• nutná žádost

• předpokládaná účinnost od poloviny dubna 2020

Šestiměsíční prázdniny na zálohy na sociální a zdravotní pojištění

• období březen až srpen 2020

Odložení lhůty pro podání daňového přiznání do 1. července 2020

• bez nutnosti žádosti

• prominutí červnových záloh

• prominutí se dále týká podaného DP k dani z nabytí nemovitých věcí či pozdě uhrazené daně nebo zálohy na tuto daň do 31. července 2020 (DP podáno, zálohy zaplaceny nejpozději do 31. srpna 2020)

Kontrolní hlášení k DPH

• automatické prominutí pokuty za pozdní podání v hodnotě 1 000 Kč (období od 1. března do 31. července 2020)

• další pokuty budou promíjeny individuálně na žádost plátce

Přiznání k DPH

• automaticky prominutá pokuta za pozdní podání

• platí i pro plátce, kterým na základě individuální žádosti byla prominuta pokuta za pozdě podané KH

• podmínkou je podat přiznání do dne opožděného podání KH

Pozastavení povinnosti evidovat tržby (EET)

• již schváleno Parlamentem ČR

• po dobu stavu nouze + tři následující měsíce

 Uplatnění daňové ztráty zpětně v předchozích 2 letech

• novela zákona se připravuje

• ztrátu za rok 2020 bude moci poplatník uplatnit na základě dodatečného DP

• přeplatek bude vrácen na základě žádosti