Informace k 14.4.2020 - kultura

Podpora OSVČ - 25000 Kč jednorázově

 • nutná žádost - formulář naleznete zde

 • podmínky:

1. musí se jednat o OSVČ

2. vykonávaná činnost je činností hlavní (může být akceptovatelná i vedlejší pokud OSVČ současně nevykonává zaměstnání zakládající účast na nemocenském pojištění)

3. OSVČ byla aktivní ke dni 12. 03. 2020 (nebo činnost byla přerušena kdykoliv po 31. 8. 2019 – sezónní podnikání)

4. OSVČ prohlásí, že z důvodů spojených s COVID – 19 nebo s opatřením vlády nemohl vykonávat svou výdělečnou činnost

5. výše uvedené je NUTNÉ doložit čestným prohlášením

 • žádosti jsou přijímány od 9. 4. 2020

 • nejzazší termín pro podání žádosti je 30. 6. 2020