Daň z příjmů

Zde je výčet změn platných od 1. ledna 2021. Změny jsou uvedené v zákoně č. 609/2020 Sb.

Zvýšení slevy na poplatníka

§ 35ba odst. 1 písm. a) udává, že základní sleva na poplatníka je 27 840 Kč za rok, 2 320 měsíčně. Sleva na poplatníka se tedy zvýšila o 3 000 za rok. 

Pozor! Zvýšila se pouze sleva na poplatníka, sleva na manželku ve výši 24 840 za rok zůstala zachována.

Zrušení superhrubé mzdy

Váce v článku o zrušení superhrubé mzdy ZDE

Zavedení paušální daně pro OSVČ

Více v článku ZDE

Podání daňového přiznání

Je prodloužena lhůta na 4 měsíce po ukončení zdaňovacího období (tj. do 1. května) pokud se podání podá elektronicky. Elektronické podání je možné pouze přes datovou schránku. Přiznání musí být podepsané zaručenou identitou. Ta se vymezuje buď přihlášením do DS, nebo využitím e-občanky. Nově bude brzy spuštěn portál Moje daně (více info o portále ZDE).

V § 72 odst. 6 daňového řádu přibyl dodatek, kdy daňový subjekt je povinen podat daňové přiznání přes datovou schránku, která mu byla zřízena ze zákona. To znamená, že pokud daňový subjekt má schránku zřízenou dobrovolně, není povinen přes ní přiznání zasílat (může v listinné podobě bez pokuty).

Srážková daň

Srážková daň (nepodepsané prohlášení) se strhává kromě příjmů plynoucích z DPP do výše 10 tis i příjmy nepřesahující částku rozhodnou pro účast na nemocenském pojištění (např. DPČ). Pro rok 2020 je 3 000,- Kč, pro rok 2021 je 3 500,- Kč.

Auta na elektronický pohon

Zákon už také počítá s vozidly ne elektrický pohon – je zavedena sazba náhrad za elektrický pohon a lze je použít již v přiznání za rok 2020.

Testy na COVID

Pro zaměstnavatele jsou testy pro zaměstnance na COVID-19 daňové uznatelné pokud jsou potřeba pro provoz v zájmu ochrany zdraví a bezpečnosti na pracovišti. Pokud jsou jako zaměstnanecký benefit, jsou daňově neúčinné. Jako zam. benefit se berou věci, které nesouvisí se zaměstnáním (odjezd na dovolenou a příjezd z dovolené).

Odpisy majetku

Ze zákona se odstranil pojem „nehmotný majetek".

Hranice pro zařazení hmotného majetku a technické zhodnocení se zvýšila na 80 000,- Kč.

V odpisech za rok 2020 si ještě můžeme vybrat zda budeme používat hranici 40 tis. nebo 60 tis. Týká se pouze majetku, který byl pořízen v roce 2020. Majetek pořízený dříve se odepisuje stejně jako doposud.

Mimořádné odpisy

Mimořádné odpisy nalezneme v § 30a, zákona o dani z příjmů. Mohou se uplatnit na majetek pořízený v období mezi 1. ledna 2020 do 31. 12. 2021 a v 1. a 2. odpisové skupině. Poplatník musí být prvním odpisovatelem (vlastníkem).

Majetek se musí odepsat nepřerušeně do 100 %. V první odpisové skupině za 12 měsíců a v druhé odpisové skupině za 24 měsíců (60 % prvních 12 měs. a 40 % následujících 12 měs.).

Odpisy se stanovují s přesností na měsíce, počínaje následujícím měsícem po dni, ve kterém byly splněný podmínky pro odpisování (takže koupím majetek 15.1., a odepisuji od února).

Odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

Technické hodnocení nezvyšuje cenu majetku, to se odpisuje klasickými odpisy jako „jiný majetek" zařazený ve stejné třídě jako majetek. Pokud dojde ke zvýšení vstupní ceny ne technickým zhodnocením, zvýší se vstupní cena a odepíše ve zbývající době odpisování.

Uplatnění ztráty

Více v článku o uplatnění ztráty ZDE

 

Aktualizace 13. 2. 2021

Anna Prčková